Privacy Statement

 
1. Game Play Events

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Game Play Events. De eSports Cup Enschede is een initiatief van Game Play Events, een FIFA esports competitie tussen voetbal verenigigen uit Enschede. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Game Play Events verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Game Play Events, neem dan gerust contact op! privacy@gameplayevents.nl | Oosterstraat 204 | 7531 TN | Enschede

2. Doel gegevens

Er wordt voor een tweetal doelen persoons- gegevens verzameld door Game Play Events. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Game Play Events via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer etc.
02. Inschrijven
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij je inschrijft voor een toernooi via de website. In dit inschrijfformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je inschrijving comleet te maken, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer etc.
03. Ontvangers
De gegevens die Game Play Events ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
A. Wordpress
De contactformulieren worden verzonden via het CMS Wordpress. Op het moment dat jij je een formulier invult, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Wordpress.
A. Hostnet
De e-mail van Game Play Events wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.
C. Mollie/ iDeal
Een betaling via de website www.esportscup-enschede.nl met iDeal verloopt via de Mollie betaal service. Zij slaan je betaalgegevens op om de betaling te kunnen afhandelen.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Game Play Events, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat je contact opneemt met Game Play Events via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Game Play Events of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Game Play Events. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Game Play Events prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten

01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Game Play Events vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Game Play Events. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Game Play Events. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 03. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Game Play Events opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Game Play Events al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 04. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Game Play Events vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 05. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Game Play Events niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Game Play Events jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@gameplayevents.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Game Play Events verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Game Play Events via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Game Play Events de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Game Play Events met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Game Play Events behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Game Play Events dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Game Play Events te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. privacy@gameplayevents.nl
Oosterstraat 204 | 7531 TN | Enschede | KVK Nr. 71503900